0

วิธีสั่งซื้อสินค้า

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ

  • ขั้นตอนที่ 2

   ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

   • ขั้นตอนที่ 3

    ตรวจเช็ครายการสินค้า

   • ขั้นตอนที่ 4

   • ขั้นตอนที่ 5

   • ขั้นตอนที่ 6

   • ขั้นตอนสุดท้าย