0
ประวัติความเป็นมา เอส.เค.ควิกพาร์ท

 

      หจก. เอส.เค.ควิก พาร์ท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งอะไหล่รถยนต์ นอกจากประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งอะไหล่รถยนต์แล้ว ยังนำเข้าเครื่องมือช่าง มาจัดจำหน่าย
ภายใต้แบรนด์ KING RHINO และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้า อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านยางและร้านอะไหล่รถยนต์
โดยมีการขยายฐานการขายส่งสินค้าไปทุกภาคในประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เครื่องมือช่างในกลุ่มรถยนต์ ศูนย์บริการ กลุ่มการเกษตร กลุ่มทรานสปอร์ต 

แนวทาง หจก.เอส.เค.ควิก พาร์ท
มีการพัฒนาผลิตภัณท์ มาตรฐานสินค้า ให้มีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลัก ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ